Без категорії

Норов Г. Запитання-відповідь щодо використання додаткової відпустки медичною сестрою / Гліб Норов. // Медична сестра дошкільного закладу. – 2012. – №11 (12). – С. 63.

Запитання-відповідь щодо використання додаткової відпустки медичною сестрою
Гліб Норов, юрист
Медична сестра працює на 0,5 ставки, а ще на 0,5 ставки за суміщенням працює вихователем. Має двох дітей до 13 років. Основну відпустку – 42 дні – використала. Чи може вона отримати компенсацію за додаткову відпустку 10 днів (за 2 дітей), якщо не може її використати?
Компенсацію вона отримати не може, оскільки, відповідно до ст. 83 Кодексу законів про працю за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України «Про відпустки») є соціальною, а не щорічною відпусткою (ст. 4 Закону України «Про відпустки»). Тому її заміна грошовою компенсацією неможлива.
  Чи переноситься така додаткова відпустка на наступний рік, якщо її не було використано?
Так, відповідно до ст. 20 Закону України «Про відпустки» додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у загальному порядку (ст. 11 Закону України «Про відпустки»):
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;
2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки .
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
3) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Вам також має сподобатись...