Без категорії

Норов Г. Особливі процедури держзакупівель / Гліб Олександрович Норов. // Головбух. – 2012. – №30 (797). – С. 50–53.

Основною процедурою державної закупівлі є відкриті торги. Втім, законодавство передбачає інші види процедур, які можуть застосовуватися за певних умов. Про ці види закупівель у нашій статті.

Двоступеневі торги

Двоступеневі торги – це торги, що проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням певних особливостей.

Вони застосовуються за таких умов:

  • замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
  • предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт.

Як і слідує з назви, торги проводяться у два етапи:

1) На першому етапі всі учасники подають попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни, а з відомостями щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасника.

Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки, про що зобов’язаний поінформувати всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.

2) На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі. На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни. Далі процедура продовжується за порядком, встановленим для відкритих торгів.

Насправді, двоступеневі торги використовуються не досить часто та являють собою впорядкований законодавчо порядок уточнення, доопрацювання вимог до предмета закупівлі. Рекомендовано замовникам, що вперше проводять закупівлю «непростих» товарів, робіт чи послуг.

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій – спрощена процедура державної закупівлі товарів та послуг, застосовується за таких умов:

  • для них існує постійно діючий ринок;
  • їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.

Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Цінова пропозиція (не більше однієї від кожного учасника) подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Спрощений порядок державної закупівлі, покликаний у не досить великих закупівлях елементарно «спростити життя» замовникам державних закупівель. Є досить привабливим для них варіантом, який дозволить зекономити ресурси.

Процедура попередньої кваліфікації

Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника.

При проведенні попередньої кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію, але не менше двох.

Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.

Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, Замовник повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.

До подальшої участі у торгах запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

Схожа із двоступеневими торгами процедура, метою якою є «відсіювання» учасників, що не відповідають встановленим вимогам.

 Процедура закупівлі в одного учасника

Закупівля в одного учасника – це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника.

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;

2) відсутності конкуренції на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами;

6) закупівлі товарів на товарних біржах;

7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами;

8) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором.

Протягом  п’яти днів з дня опублікування оголошення Замовник визначає переможця та в той же день акцептує пропозицію.

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (5 днів – у передбачених законом випадках) з дня опублікування повідомлення про акцепт.

Найбільш спрощена процедура державної закупівлі, оскільки, фактично, закупівля відбувається на неконкурентних засадах. Звідси й така увага до цих закупівель, і вичерпний перелік випадків застосування такої процедури. Насправді, вона так і залишається чи не найбільш вразливою до корупції та зловживань і лише невпинна увага КРУ, Мінекономіки та АМКУ може завадити значним зловживанням. Звичайно, якщо Ви є замовником і у вас є підстави для застосування закупівлі в одного учасника – такою можливістю слід користуватися.

Процедура електронного реверсивного аукціону

Новела законодавства про державні закупівлі, покликана зробити їх більш сучасним и та оперативними. Процедура електронного реверсивного аукціону – процедура закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі «он-лайн», з використанням електронного цифрового підпису.

Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов’язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого КМУ, якщо очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів або послуг дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень.

Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону.

Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону розміщуються замовником на веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua).

Для участі в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону претендент, зареєстрований на електронному майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає заявку оператору цього електронного майданчика.

Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону можуть подавати конкурентні заявки, які передбачають зниження поточної мінімальної ціни договору у межах «кроку аукціону». Переможцем є учасник, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні.

Новаторський механізм, який поки що не застосовується та покликаний у майбутньому зробити сферу державних закупівель не лише прозорою, а й оперативною та по-сучасному інтерактивною. Замовникам державних закупівель вже зараз слід уважніше придивитись до цієї новели – можливо, є сенс її застосовувати у майбутньому для економії ресурсів.

Висновки

Отже, у доповнення основної процедури державних закупівель – відкритих торгів -законодавство передбачає низку процедур державних закупівель. Їх застосування може бути обумовлено законодавчим приписом, необхідністю уточнення вимог до предмету закупівлі, необхідністю відділити неспроможних учасників державної закупівлі тощо. Тому замовникам державних закупівель слід бути уважними, оскільки за певних умов є можливість значно спростити собі життя, або, навпаки, застосувати одну з цих процедур для більш ефективного досягнення мети.

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, державні закупівлі, пропозиція конкурсних торгів; предмет закупівлі, замовник, оскарження, закупівля в одного учасника, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, реверсивний аукціон.
Keywords: Ukraine, public purchase, procurement, offer competitive bidding, subject of purchase, customer, appeal, purchase from one participant, two-stage bidding, request for price offers, reverse auction.
Ключевые слова: Украина, государственные закупки, предложение конкурсных торгов, предмет закупки, заказчик, оспаривание, закупка у одного участника, двухступенчатые торги, запрос ценовых предложений, реверсивный аукцион.

Вам також має сподобатись...