Без категорії

Норов Г. Проведення процедури відкритих торгів / Гліб Олександрович Норов. // Головбух. – 2012. – №29 (796). – С. 57–59.

Переважна більшість державних закупівель, що здійснюються в Україні, проводиться за процедурою відкритих торгів. Отже, для потенційного учасника державної закупівлі чи не найнеобхідніші знання – саме стосовно відкритих торгів.

Перше – інформація

Для потенційного учасника державної закупівлі Законом України «Про здійснення державних закупівель» передбачені два шляхи одержання інформації.

Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно публікується в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та безоплатно розміщується на веб-порталі «Державні закупівлі» за адресою в мережі Internet www.tender.me.gov.ua, реєстрація на якому безкоштовна та нескладна. Після цього, вже у режимі он-лайн, можна відслідковувати появу оголошень про нові державні закупівлі. Оголошення про проведення закупівлі міститиме: найменування і місцезнаходження замовника; найменування предмета закупівлі; кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг та інші суттєві умови здійснення державної закупівлі, які необхідні для наступного кроку – отримання документації конкурсних торгів. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту, а також безоплатно розміщується на веб-порталі «Державні закупівлі» для загального доступу і може бути безоплатно отримана. Зміст документації конкурсних торгів врегульований наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 919 «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів».

Документація конкурсних торгів містить інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційні критерії до учасників, відомості щодо предмету закупівлі та іншу суттєву інформацію. Учасник має право звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів, а той має відповісти протягом 3 днів з дня отримання запиту. Найбільш оперативним є, звичайно ж, отримання документації в Інтернеті.

Ми пропонуємо…

Наступним етапом є складання пропозиції конкурсних торгів відповідно до документації.

Отже, за умови бажання взяти участь у державних закупівлях, відповідності встановленим критеріям перед потенційним учасником постає задача оформлення конкурсної пропозиції належним чином. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
  • документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
  • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
  • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Найбільш відповідальний етап, оскільки на ньому фактично оформлюється «заявка» на перемогу. Пропозиція конкурсних торгів має ПОВНІСТЮ відповідати документації конкурсних торгів, всі документи мають бути наявні, нотаріальні копії мають бути саме нотаріальними, звичайні копії мають бути завірені печаткою підприємства та підписом, нумерувати слід саме СТОРІНКИ, а не аркуші (звичайна довідка на одному листі А4 – це вже дві сторінки).

Розкриття

Наступним, активним вже для замовника етапом є розкриття пропозицій конкурсних торгів. здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На цьому етапі представнику учасника державної закупівлі слід бути максимально уважним. По-перше, занотовувати, чи була вірно дотримана процедура, чи названі всі відомості щодо кожної пропозиції конкурсних торгів. По-друге, розкриття – момент, коли всі пропозиції наявні у первісному вигляді. Ніхто не може бути впевненим у тому, що на розкритті не проголосять для «потрібної» фірми цифру, яка не відображена у пропозиції, щоб потім, при оцінці пропозицій конкурсних торгів, не виправити пару сторінок. Тому слід вимагати демонстрації сторінок з ціною пропозиції конкурсних торгів. У випадку відмови зробити це з боку комітету з конкурсних торгів слід зробити про це відмітку у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів разом з іншими зауваженнями стосовно порушень.

 Оцінка

Після цього відбувається оцінка пропозицій конкурсних торгів, під час якої замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено. Критеріями оцінки є:

у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок – ціна;

у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер – ціна разом з іншими критеріями оцінки (якість роботи, строк виконання, гарантійне обслуговування). Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Оцінка пропозицій – чи не найбільш проблемна процедура, оскільки саме на цьому етапі зазвичай відсікають «непотрібні» фірми із конкурентноздатними ціновими пропозиціями. Зазвичай, учасникам інкримінують невідповідність умовам документації конкурсних торгів та на цій підставі відхиляють пропозицію конкурсних торгів. У такому випадку, якщо учасник впевнений у своїй пропозиції, слід оскаржувати відхилення пропозиції до органу оскарження. Існує реальна практика скасування незаконних відхилень пропозицій.

Підсумки

Отже, процедура відкритих торгів є досить прогресивною, особливо у порівнянні із старими тендерами. Безкоштовна інформація, документація в Інтернеті, можливість оперативного оскарження та навіть можливість об’єктивного розгляду скарги – все це обумовлює демократичний «скелет» процедури. Звичайно, є досить багато прикладів зловживань, невиконання часткового чи повного законодавчих вимог. Втім, для цілеспрямованих замовників, які до того ж озброяться знаннями нормативної бази, немає нічого неможливого. Успіхів у відкритих і чесних торгах Вам!

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, державні закупівлі, пропозиція конкурсних торгів, розкриття, предмет закупівлі, замовник, оскарження, закупівля в одного учасника, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, реверсивний аукціон.
Keywords: Ukraine, public purchase, procurement, offer competitive bidding, disclouser, subject of purchase, customer, appeal, purchase from one participant, two-stage bidding, request for price offers, reverse auction.
Ключевые слова: Украина, государственные закупки, предложение конкурсных торгов, раскрытие, предмет закупки, заказчик, оспаривание, закупка у одного участника, двухступенчатые торги, запрос ценовых предложений, реверсивный аукцион.

Вам також має сподобатись...