Без категорії

Норов Г. Утримання аліментів: як розрахувати мінімальну суму / Гліб Норов. // Головбух. – 2012. – №47 (814). – С. 58–59.

У статті розглянуто особливості утримання аліментів, зокрема порядок обчислення мінімальної суми аліментів

 Як розраховувати мінімальну суму аліментів

Як правильно розраховувати мінімальну суму аліментів на дитину відповідного віку?

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України (СК) мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років та від 6 до 18 років щороку встановлюється Законом про держбюджет на відповідний рік.

Варіантів формулювання у судовому рішенні щодо стягнення аліментів може бути два, скажімо:

або «стягувати ¼ заробітку»

або «стягувати ¼ заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму».

Якщо суд постановив «стягувати ¼ заробітку», то бухгалтер не повинен проявляти жодної самодіяльності і стягувати ¼ заробітку, навіть якщо він (бухгалтер) знає, що мінімальна сума аліментів має бути «не менше 30% прожиткового мінімуму».

Наприклад, у працівника заробіток 1500 грн. За мінусом податків це 1229,10 грн. Отже сума аліментів до утримання: 1229,10 × 0,25 = 307,28 грн.

Бухгалтер знає, що мінімальна сума має бути 348,30 грн. (30% прожиткового мінімуму).  Але оскільки і рішенні сказано «стягувати ¼ заробітку», бухгалтер повинен утримувати тільки 307,28.

І тільки у разі, якщо суд постановив «стягувати ¼ заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму» бухгалтер повинен тоді додатково рахувати заборгованість за працівником, якщо ¼ менше 30%.

Наприклад, у працівника заробіток 1500 грн. За мінусом податків це 1229,10 грн. Отже сума аліментів  до утримання: 1229,10 × 0,25 = 307,28 грн. Але мінімальна сума аліментів (30% прожиткового мінімуму) — 348,30 грн. Тому з працівника слід додатково утримати 348,30 – 307,28 = 41,02 грн. І якщо його заробітку не вистачає, то буде рахуватися заборгованість.

На практиці, зазвичай у резолютивній частині рішення суду робиться вказівка про те, що аліменти не можуть становити менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Як обчислити заборгованість за виконавчим листом

З виконавчої служби на працівника надійшов виконавчий лист, в якому указана лише дата з якої набрало чинності рішення суду. Як вірно нарахувати заборгованість за таким виконавчим листом?

Відповідно до пункту 7.3. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Мін’юсту від 02.04.2012 № 512/5 (далі — Інструкція № 512), розрахунок заборгованості повинен бути помісячним і містити суму заробітної плати та інших доходів боржника, що залишилася після утримання податків, відсоток або частку заробітку (доходу), визначений виконавчим документом, загальну суму заборгованості.

Державний виконавець у разі надходження виконавчого документа про стягнення аліментів у день відкриття виконавчого провадження повинен підрахувати розмір заборгованості зі сплати аліментів та разом з постановою про відкриття виконавчого провадження повідомити про нього стягувача і боржника. Після цього сума заборгованості підлягає відрахуванню у граничних межах утримання з заробітної плати (п. 7.13 Інструкції № 512)

Чи обов’язково вказується сума заборгованості

 Чи обов’язково в постанові, яка надходить з виконавчої служби, повинна бути указана сума заборгованості?

 Так, але ця сума міститься у окремому розрахунку заборгованості за аліментами — у довідці про заборгованість за аліментами.

 Чи можна самому нараховувати заборгованість за аліментами

 Чи має право особа, відповідальна за утримання аліментів самостійно нараховувати заборгованість і як згідно законодавчих документів зробити такий розрахунок?

 Розрахунок заборгованості по сплаті аліментів на момент відкриття виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем. Особа, відповідальна за утримання аліментів, розраховує заборгованість у випадках, якщо  стягнути  аліменти  в зазначеному   розмірі   неможливо. Ця заборгованість вказується у графі «Примітка» звіту про здійснені відрахування та виплати, який подається до органу виконавчої служби.

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, аліменти, утримання, мінімальна сума, самостійний розрахунок заборгованості.
Keywords: Ukraine, alimony, maintenance, minimum, independent calculation of debt.
Ключевые слова: Украина, алименты, удержание, минимальная сумма, самостоятельный расчёт задолженности.

Вам також має сподобатись...