Кадровий аудит

Точність і акуратність в оформленні трудових відносин:

• запорука конструктивної взаємодії «роботодавець-працівник»;

• знижує ризик штрафних санкцій від контролюючих органів (за підсумками перевірки юридичним особам за сумою порушень нараховували загальні штрафи 6.5 мільйонів або навіть 8 мільйонів гривень);

• допомагає врегулювати питання права інтелектуальної власності на результати праці;

• інформаційна та матеріальна безпеку підприємства.

Ефективний спосіб налаштувати точну і акуратну роботу у сфері трудових правовідносин – проведення комплексного кадрового аудиту. В ході аудиту:

• перевіряється дотримання норм трудового законодавства;

• аналізуються договори та інші документи щодо взаємодії з працівниками/ підрядниками як на предмет дотримання норм трудового законодавства, так і на предмет питань інтелектуальної власності;

• напрацьовуються рекомендації та алгоритми усунення недоліків у цій сфері;

• вибудовується цілісна кадрова політика Компанії з урахуванням правових, податкових, управлінських, фінансових та безпекових аспектів.

Основна перевага полягає у тому, що юридичний аналіз та формування правових рішень здійснюється в тісній взаємодії з Клієнтом для максимального урахування особливостей господарської діяльності та бізнес-процесів, що призведе до реальної функціональності і ефективності впроваджуваних рішень.

Кадровый аудит

Точность и аккуратность в оформлении трудовых отношений:

  • залог конструктивного взаимодействия «работодатель-работник»;
  • снижает риск штрафных санкций от контролирующих органов (по итогам проверки юридическим лицам  по сумме нарушений начисляли общие штрафы  6.5 миллионов или даже 8 миллионов гривень);
  • помогает урегулировать вопросы права интеллектуальной собственности на результаты труда;
  • информационная и материальная безопасность предприятия.

Эффективный способ настроить точную и аккуратную работу в сфере трудовых правоотношений – проведение комплексного кадрового аудита. В ходе аудита:

  • проверяется соблюдение норм трудового законодательства;
  • анализируются договоры и другие документы по взаимодействию с работниками/подрядчиками как на предмет соблюдения норм трудового законодательства, так и на предмет вопросов интеллектуальной собственности;
  • нарабатываются рекомендации и алгоритмы устранения недостатков в этой сфере;
  • выстраивается целостная кадровая политика Компании с учётом правовых, налоговых, управленческих, финансовых и безопасностных аспектов.

Основное преимущество в том, что юридический анализ и формирование правовых решений осуществляется в тесном взаимодействии с Клиентом для максимального учёта особенностей хозяйственной деятельности и бизнес-процессов, что приведёт к реальной функциональности и эффективности внедряемых решений.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *