Без категорії

Норов Г. Беремо участь та перемагаємо у конкурсних торгах / Гліб Олександрович Норов. // Головбух. – 2012. – №31 (798). – С. 47–49.

Чи не кожна особа, що працює у сфері виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг, стикалася з проблемою (задачею) пошуку збуту. Реклама, маркетинг, PR – низка індустрій спрямовані на те, щоб продати. У цій статті тезово про нюанси та «підводні камені» мільярдного ринку державних закупівель.

  • Реєструємося на сайті «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua). У розділі «Пошук оголошень – Проведення процедур закупівель» знаходимо оголошення про закупівлі за різними критеріями. Найбільш зручний – «Галузь». У відповідному оголошенні можете знайти усю необхідну інформацію та документацію конкурсних торгів в електронному вигляді.

2) Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, оформлюємо пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована (пронумеровані мають бути сторінки, а не аркуші, а тому документ на одному аркуші А4 – це вже дві сторінки) та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Слід приділяти увагу позначкам, які мають бути на конверті, найкраще не використовувати стікери, що можуть «випадково» відірватися, а наносити позначки друкованими літерами безпосередньо на конверт.

Оформлена таким чином пропозиція подається замовнику протягом 30 днів (за загальним правилом) з дня опублікування оголошення про проведення процедури державних закупівель. Увагу слід приділяти вимогам щодо оформлення документів, що входять до конкурсної пропозиції, а саме: чи Замовник державної закупівлі вимагає оригінал, чи нотаріально посвідчену копію чи звичайну копію. Звичайні копії слід оформляти відповідно до вимог п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003.  Помилки можуть приховуватися у деталях, зокрема, назвах певних довідок, вимогах до дійсності документів (наприклад, при замовленні сертифікованої продукції Замовник може вимагати наявність сертифікатів, дійсних на 1,5 роки наперед (наприклад, до 31.12.2013)).

3) Обов’язково слід бути присутніми при розкритті пропозицій конкурсних торгів. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Для підтвердження повноважень рекомендуємо мати довіреність із прямо передбаченим повноваженням: «бути присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів у…» із точним зазначенням замовника, дати та місця розкриття. Прибути рекомендуємо значно раніше для уникнення проблем із доступом до приміщення та неприємних сюрпризів у вигляді необхідності оформляти перепустки тощо. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На цьому етапі представнику учасника державної закупівлі слід бути максимально уважним. По-перше, занотовувати, чи була вірно дотримана процедура, чи названі всі відомості щодо кожної пропозиції конкурсних торгів. По-друге, розкриття – момент, коли всі пропозиції наявні у первісному вигляді. Ніхто не може бути впевненим у тому, що на розкритті не проголосять для «потрібної» фірми цифру, яка не відображена у пропозиції, щоб потім, при оцінці пропозицій конкурсних торгів, не виправити пару сторінок. Тому слід вимагати демонстрації сторінок з ціною пропозиції конкурсних торгів. У випадку відмови зробити це з боку комітету з конкурсних торгів слід зробити про це відмітку у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів разом з іншими зауваженнями стосовно порушень.

4) Якщо ваші права були порушені, слід скаржитися до АМКУ. Там сформована Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель (суб’єктом оскарження). Отже, у скарзі слід обґрунтувати, у чому саме полягає порушення права чи законного інтересу і які норми законодавства це порушує.

До скарги додаються документи, що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника. Зазвичай це копії та/або оригінали документації конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів тощо.

Скарга подається не пізніше 14 днів з дня отримання повідомлення про відповідне рішення замовника або з дня, коли суб’єкту оскарження стало відомо про порушення його законних прав і інтересів, але до моменту укладення договору про закупівлю. Враховуючи імперативність строку для оскарження, рекомендуємо у скарзі окремим пунктом виділяти зазначення дати, коли скаржнику стало відомо про порушення (наприклад, «Днем, коли ТОВ «Стальбудплюс» стало відомо про ці порушення, є день отримання повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів (11.06.2011 р.)»), а до скарги додавати копію або оригінал документа, що це підтверджує – копію конверта з поштовим штемпелем, копію із штампом вхідного номера та дати тощо.

За подання скарги справляється плата у розмірі 5 тис. гривень – у разі оскарження процедури державної закупівлі товарів або послуг; 15 тис. гривень – у разі оскарження процедури державної закупівлі робіт. Особливу увагу слід приділити оформленню платіжного доручення або квитанції про сплату – на документі має бути відмітка кредитної установи такого змісту «Зараховано в дохід бюджету ___ грн. (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

Скарга може бути направлена поштою на адресу органу оскарження або подана особисто. Для подання скарги особисто слід вкинути її до ящику у холі Антимонопольного комітету України.

Якщо Скарга прийнята до розгляду й призначена дата її розгляду – обов’язково слід звернути увагу на такий напис у кінці Рішення: «У разі скорочення терміну розгляду Скарги суб’єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги». Це не проста формальність! Ви маєте бути готові до того, що строк і дата будуть змінені досить несподіваним чином. На практиці мали випадок, коли о 16-00 Скаржник факсом отримав лист про те, що наступного дня об 11-00 відбудеться розгляд його скарги, хоча до попередньої дати розгляду було ще два тижні (Рішення № 403-р/пк-ск від 25.06.2011 р., яким скаргу прийнято до розгляду та призначено розгляд на 04.08.2011 р. та рішення № 491-р/пк-ск від 22.07.2011 р. за результатами  перенесеного розгляду цієї скарги). За таких умов не лише максимальна увага до засобів зв’язку скаржника, а й отримання контрольної інформації стосовно дати розгляду у АМКУ не будуть зайвими.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі (призупинення процедури може бути однією з вимог скаржника). У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

На практиці розгляд скарг майже завжди триває більше, ніж 30 днів (приклад – Рішення № 675-р/пк-ск від 16.09.2011 р., яким прийнято скаргу до розгляду та призначено розгляд на 26.10.2011 р. – через 40 днів!).

У день розгляду скарги відбувається засідання постійно діючої колегії, участь у якому, окрім державних уповноважених, приймають й інші службові особи АМКУ. Доповідач оголошує скаржника, замовника, їх представників та викладає суть скарги разом із встановленими колегією фактами, а також описом вчинених колегією для встановлення істини дій. Протягом доповіді члени колегії можуть ставити запитання як доповідачу, так і скаржнику чи представнику замовника. Розгляд скарги відбувається у формі обговорення, можливі багаторазові уточнення, аналіз та огляд документів. Після цього Колегія виносить рішення, яке може бути оскаржено до адміністративного суду.

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, державні закупівлі, пропозиція конкурсних торгів; предмет закупівлі, замовник, оскарження.
Keywords: Ukraine, public purchase, procurement, offer competitive bidding, subject of purchase, customer, appeal.
Ключевые слова: Украина, государственные закупки, предложение конкурсных торгов, предмет закупки, заказчик, оспаривание.

Вам також має сподобатись...