Без категорії

Норов Г. Державні закупівлі – особливо цікаво / Гліб Олександрович Норов. // Головбух. – 2012. – №22 (789). – С. 43–46.

Нормативна база:

  1. Закон про держзакупівлі

Закон України від 01.06.2010 р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»

  1. Наказ № 919

Наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 919 «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів»

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання спрямована на отримання прибутку як наслідку реалізації власних послуг, робіт або товарів. В Україні існує ринок обсягом у сотні мільярдів гривень, на якому придбавається майже все: від консалтингових послуг до олівців. На відміну від звичайних господарських відносин, тут є жорстко регламентована процедура відбору, що за умови дотримання законів забезпечить прозорий та чесний відбір найкращих продавців. Ім’я цьому ринку – державні закупівлі. Отже, яка користь господарюючому суб’єкту від державних закупівель?

Державні закупівлі – це правовідносини, у яких держава виступає покупцем. Переваги покупця в особі держави очевидні: низька вірогідність несплати або інших хитрощів, які активно застосовуються у господарських відносинах. Чи не кожне підприємство може знайти своїх покупців серед замовників державних закупівель та виконувати ці замовлення, але, чомусь, мало хто користується цією можливістю. Можливо, після вивчення цієї статті таких бажаючих побільшає. Не такі страшні державні закупівлі, як їх малюють!

Учасники: які вимоги?

Перше питання, яке постає: хто може бути учасником державних закупівель? Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону про держзакупівлі учасник процедури закупівлі) – фізична особа, в тому числі фізична особа – підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або пропозицію на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Підкреслимо, що Законом про держзакупівлі також встановлено, що вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Це має сприяти підвищенню кількості договорів, укладених із іноземними учасниками, підвищити конкуренцію при державних закупівлях, а, отже, й знизити ризик корупційних зловживань.

Фактором «відсіву» учасників, або єдиною перепоною для участі у державній закупівлі є кваліфікаційні критерії. Їх всього чотири:

  • наявність обладнання та матеріально-технічної бази (може підтверджуватися випискою з балансу, договорами оренди, лізингу тощо);
  • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (може підтверджуватися копіями трудових книжок, копіями дипломів);
  • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (договори купівлі-продажу, поставки, підряду, про надання послуг, акти виконаних робіт та наданих послуг);
  • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Закон не встановлює вичерпний перелік документів, якими може підтверджуватися відповідність кваліфікаційним критеріям, отже, замовник визначає їх сам, що є реальним джерелом для зловживань та порушення принципу недискримінації (зокрема, до переліку необхідних документів включаються довідки з державних органів, отримання яких пов’язано із значними витратами часу (ДПІ, Пенсійний фонд, Міністерство торгівлі та економічного розвитку), відгуки клієнтів-покупців тощо).

Як дізнатися про закупівлі?

На щастя, наразі ця інформація щодо державних закупівель є відкрита та у вільному доступі.

Згідно із ч.1 ст.10 Закону про держзакупівлі інформація про проведення державної закупівлі – оголошення – розміщується безоплатно на веб-порталі Міністерства торгівлі та економічного розвитку (www.tender.me.gov.ua), до нього забезпечується вільний та безоплатний доступ (реєстрація безкоштовна і досить проста), та у державному офіційному друкованому виданні («Вісник державних закупівель»).

Також на веб-порталі з питань державних закупівель не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів публікується документація конкурсних торгів. Вона містить усю необхідну для потенційного учасника державної закупівлі, зокрема, інструкцію з підготовки конкурсних пропозицій, відомості про кваліфікаційні критерії, предмет закупівлі, строк та місце подання конкурсних пропозицій тощо. Детально вивчивши цю документацію, потенційному учаснику слід переходити до чи не найважливішого етапу – складання пропозиції конкурсних торгів.

Конкурсна пропозиція – крок до мети

Отже, за умови бажання взяти участь у державних закупівлях, відповідності встановленим критеріям перед потенційним учасником постає задача оформлення пропозиції конкурсних торгів належним чином. Це питання врегульоване Наказом № 919.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. У державних закупівлях, як майже у всьому, суть криється у деталях, тому слід бути вкрай уважними. Наприклад, вимога щодо того, що усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані. Сторінки, а не аркуші! А тому документ на одному аркуші А4 – це вже дві сторінки.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
  • документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
  • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
  • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Оформлена таким чином пропозиція подається замовнику протягом 30 днів (за загальним правилом) з дня опублікування оголошення про проведення процедури державних закупівель.

Перемогу одержує найбільш економічно вигідна пропозиція – пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій (основним критерієм оцінки є ціна). Звертаємо увагу шановних потенційних учасників державних закупівель на те, що будь-яка помилка, неточність у документації може бути підставою для її відхилення. Увагу слід приділяти вимогам щодо оформлення документів, що входять до конкурсної пропозиції, а саме: чи Замовник державної закупівлі вимагає оригінал, чи нотаріально посвідчену копію чи звичайну копію. Помилки можуть приховуватися у деталях, зокрема, назвах певних довідок, вимогах до дійсності документів (при замовленні сертифікованої продукції Замовник може вимагати наявність сертифікатів, дійсних на 1,5 роки наперед (наприклад, до 31.12.2012)), окрім того, назви документів, які подаються, мають відповідати тим, що зазначені у документації.

Висновки

Отже, прописаний у законі механізм проведення державних закупівель досить прозорий, але передбачити всі деталі на законодавчому рівні майже неможливо (особливо, якщо така мета й не ставиться), а тому шляхів для зловживання досить багато. Ними користуються, а тому участь у державних закупівлях часто перетворюється на біг із перешкодами, які навіть невидимі. Й питання ціни пропозиції далеко не завжди відіграє вирішальну роль. Втім, є заради чого – значні державні замовлення є бажаними для будь-якого суб’єкта господарювання. Залишається озброїтися увагою, знанням закону та, звичайно, найвигіднішою пропозицією і формувати нову, законну практику! Все у Ваших руках!

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, державні закупівлі, пропозиція конкурсних торгів, розкриття, предмет закупівлі, замовник, оскарження.
Keywords: Ukraine, public purchase, procurement, offer competitive bidding, disclouser, subject of purchase, customer, appeal.
Ключевые слова: Украина, государственные закупки, предложение конкурсных торгов, раскрытие, предмет закупки, заказчик, оспаривание.

 

Вам також має сподобатись...