Без категорії

Норов Г. Чи є правомірними дії ПФУ щодо перерахування пенсії без урахування районного коефіцієнта та північних надбавок? Що робити, якщо такий перерахунок було здійснено? / Гліб Норов. // Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН www.ligazakon.ua . – 2014. – 19.12.2014 р.

? Чи є правомірними дії ПФУ щодо перерахування пенсії без урахування районного коефіцієнта та північних надбавок? Що робити, якщо такий перерахунок було здійснено?

Наразі склалася практика, за якою органи Пенсійного фонду України виключають із заробітної плати, що використовується для розрахунку пенсії, районний коефіцієнт та північну надбавку, що нараховувалися додатково до основної зарплати при роботі у важких кліматичних умовах. Аргументація базується на Законі «Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР», підписаному ще Горбачовим, та листі ПФУ від 16.03.2004 р. № 2431/03, текст якого віднайти ані на сайті ПФУ, ані в інших відкритих джерелах не вдалося.

При обчисленні пенсії повинна враховуватися вся заробітна плата. Випливає це із нижченаведених міркувань.
А) Відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (до 31.12.2010 р. був чинним п. 1 ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»: фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат).
Б) Згідно з п. 2 ст. 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються: суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Сумами, на які нараховувалися внески (збір) на пенсійне страхування, були фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат (постанова Правління ПФУ від 10.06.94 р. № 5-5 (діяла у 1994-1996 рр.), п. 4.3 постанови Правління ПФУ від 06.09.96 р. № 11-1 (діяла у 1996-2011 рр.)).
Окрім цього, про відрахування до Пенсійного фонду з сум заробітних плат з урахуванням надбавок зазвичай проставляються відмітки у довідках про заробітну плату.
В) Аналогічної позиції щодо обов’язковості врахування районного коефіцієнта та північної надбавки дотримується Вищий адміністративний суд України (постанови від 22.05.2014 р. у справі № К/800/27953/13 та від 29.08.2013 р. у справі № К/800/43763/13).
Г) При аргументації «перерахунку» орган ПФУ посилається на норми Закону 1991 року, які явно утворюють колізію із вищенаведеними нормами пенсійного законодавства України (ст. 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст. 66 Закону України «Про пенсійне забезпечення», п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), і на лист, який взагалі не є нормативно-правовим актом за своєю суттю.
При вирішенні цієї колізії слід використовувати закони, прийняті пізніше (ця позиція закріплена у листі Мін’юсту від 26.12.2008 р. № 758-0-2-08-19).
Отже, доходимо висновку, що перерахунок пенсії без урахування районного коефіцієнта та північної надбавки є протиправним та протизаконним, оскільки при обчисленні розміру пенсії має бути застосована північна надбавка та районний коефіцієнт, тобто має враховуватися вся заробітна плата відповідно до наданих довідок.

Щодо оскарження перерахунку.
Якщо ви не згодні з рішенням органу ПФУ, його можна оскаржити або до органу ПФУ вищого рівня, або до суду.
Процедуру адміністративного оскарження врегульовано Порядком розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженим постановою Правління ПФУ від 12.10.2007 р. № 18-6).
Скарга на рішення управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах подається, відповідно, до головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – регіональні органи Пенсійного фонду України), на рішення регіональних органів Пенсійного фонду України – до Пенсійного фонду України та супроводжується документами, що свідчать про прийняття неправильних рішень. Орган Пенсійного фонду України зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його у строк не більше одного місяця від дня надходження скарги на адресу заявника поштою або надати йому під розписку. За подання скарги ніякі платежі (збір, державне мито тощо) не сплачуються.
Порядок судового оскарження врегульовано Кодексом адміністративного судочинства України. Справи цієї категорії підсудні місцевим загальним судам, які їх розглядають за нормами КАСУ. Для захисту своїх порушених прав слід подати адміністративний позов відповідно до вимог КАСУ, зокрема, ст. 104–106 Кодексу).

Отже, перерахування пенсії без урахування районного коефіцієнта та північних надбавок є неправомірним, а тому при незгоді з таким рішенням, його слід оскаржити до органу ПФУ вищого рівня та/або до суду.

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, перерахунок пенсії, районний коефіцієнт, північна надбавка.
Keywords: Ukraine, recalculation of pension, regional coefficient, northern surcharge.
Ключевые слова: Украина, пересчёт пенсии, районный коэффициент, северная надбавка.

Вам також має сподобатись...