Без категорії

Норов Г. Утримання аліментів у запитаннях та відповідях / Гліб Норов. // Головбух. – 2012. – №44 (811). – С. 35–39.

У статті розглянуто особливості заповнення Звіту про здійснені відрахування та виплати, а також низку інших питань щодо утримання аліментів, які надійшли до редакції листом

 Статтею 68 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-XIV (далі — Закон № 606) встановлено обов’язок щодо подання Звіту про здійснені відрахування та виплати (далі — Звіт). Форму Звіту визначено Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Мінюсту від 02.04.2012 № 512/5 (далі — Інструкція № 512). Цей Звіт державному виконавцю мають надсилати підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи — підприємці, які проводять утримання із зарплати працівників за виконавчими документами кожні шість місяців. Звіт подається, зокрема, у разі утримання аліментів. Розглянемо особливості заповнення його окремих граф у контексті запитань передплатника.

 Графа «Нарахована зарплата, інші доходи (виплати)»

 Які з наведених виплат (див. Таблицю) не враховуються при обчисленні аліментів?

 У графі «Нарахована зарплата, інші доходи (виплати)» відображаються види нарахувань, з яких утримуються аліменти відповідно до постанови Кабміну від 26.02.1993 № 146.

Нижче у Таблиці наведено перелік виплат згідно з умовами та системами оплати праці на підприємстві, яке звернулося до нас із запитаннями, та зазначено, чи враховуються вони при обчисленні суми аліментів:

Графа «Утримано податків та інших обов’язкових платежів»

Які з наведених видів відрахувань включаються у графу  «Утримано податків та інших обов’язкових платежів»: ПДФО; ПДФО із лікарняних за рахунок підприємства; ПДФО із лікарняних за рахунок ФСС з ТВП; ЄСВ в розмірі 3,6%; ЄСВ в розмірі 2% з лікарняних за рахунок підприємства  та за рахунок ФСС з ТВП, профспілкові внески? Якщо платник аліментів платить одноразовий штраф, сума штрафу відноситься до утримань?

У графі «Утримано податків та інших обов’язкових платежів» відображаються всі податки та обов’язкові платежі з наведеного переліку, окрім профспілкових внесків. Сума штрафу відноситься до утримань. В той же час на суму утриманого штрафу дохід для обчислення аліментів не зменшується.

Графа «Відсоток(частка) стягнення»

У графі «Відсоток (частка) стягнення» необхідно вказувати розмір аліментів в вигляді частини (наприклад, 1/4, 1/3 або 1/8) чи в розмірі відсотків (наприклад, 25%, 33,3%,  12,5%)?

У графі «Відсоток (частка) стягнення» розмір аліментів потрібно вказувати так, як саме встановив суд: або частину, або відсоток. За загальним правилом це має бути частина, що випливає із статті 183 Сімейного кодексу України (СК).

Графа «Утримана сума аліментів»

Чи можливе округлення суми утриманих аліментів до цілої частини у графі «Утримана сума аліментів»? Наприклад сума утриманих аліментів становить 256,02 грн. Чи можливе округлення до 256,00 грн. чи 256 грн.?

На жаль, округлення у графі «Утримана сума аліментів» неможливе.

Графа «Примітка»

Які суми відображаються у графі «Примітка» Звіту? Якщо працівник має заборгованість, яка утримується за один місяць повністю, чи потрібно її відображати в цій графі?

У графі «Примітка» відображаються залишок несплаченої суми заборгованості або причини неперерахування коштів.

Який мінімальний розмір аліментів під час навчання дитини

Якщо працівник платить аліменти на дитину на період навчання, чи застосовується в даному випадку мінімальна сума аліментів не менша за 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку?

Оскільки після 18 років особа вже не є дитиною (ст. 6 СК), при обрахуванні аліментів слід керуватися показником прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Чи можна утримувати аліменти за заявою працівника

Чи має право особа, відповідальна за утримання аліментів, утримувати аліменти за заявою працівника?

Так, роботодавець має право утримувати аліменти за заявою працівника (ст. 187 СК).

Чи подається Звіт при добровільній сплаті аліментів

Якщо з платника аліментів утримуються аліменти згідно його заяви, чи потрібно здавати Звіт до виконавчої служби відповідальним за утримання аліментів особам?

Якщо було відсутнє рішення суду та постанова державного виконавця щодо утримання аліментів, то й Звіт надсилати не потрібно (п. 7.8. Інструкції № 512).

Як утримати аліменти, якщо у працівника немає заробітку

Платник аліментів в розрахунковому місяці має заборгованість (від’ємне сальдо) по заробітній платі або немає заробітку і, як наслідок, немає можливості утримати аліменти з його заробітної плати. Як таку ситуацію відобразити у Звіті?

Наприклад, платник аліментів перебуває у черговій відпустці з 30.09.2012 по 31.10.2012. Сума відпускних за вересень та жовтень виплачується в одному місяці — у вересні. У жовтні місяці у працівника немає відпрацьованих днів і, як наслідок, немає заробітку. В той же час із суми перехідних відпускних за жовтень місяць аліменти було утримано — у вересні (і перераховано на користь стягувача). Як в такому випадку заповнити  Звіт? Чи повинен бухгалтер нараховувати заборгованість у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку за жовтень місяць?

Відповідно до частини 7 статті 74 Закону № 606 у разі, якщо стягнути аліменти в потрібному розмірі неможливо, боржнику нараховують заборгованість із сплати аліментів. У даному випадку працівнику слід нарахувати заборгованість із сплати аліментів.

Як утримувати аліменти за двома виконавчими листами

Якщо з платника аліментів утримуються аліменти за двома виконавчим листам (наприклад, 1/6 та ¼ доходу), яким має бути алгоритм розрахунку суми аліментів?

Крок 1: визначається сума, з якою утримуються аліменти. Крос 2: визначається розмір аліментів по першому виконавчому документу (сума з розрахунку 1/6) та по другому виконавчому документу (сума з розрахунку 1/4).

Як утримувати аліменти, якщо одна дитина досягла 18 років

Згідно з виконавчим листом платник платить аліменти на двох дітей в розмірі 1/3 частини заробітної плати. З часом одна дитина досягла 18 років. Яку частину з заробітної плати повинні утримувати на другу дитину, яка ще не досягла 18 років?

Відповідно до статті 183 СК якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на ди­тину, яка досягла повноліття. Отже, у даному випадку аліменти будуть стягуватися у розмірі 16,5% (половина від 1/3).

Коли повертати виконавчий лист при звільненні боржника

Платник аліментів звільняється з підприємства під час розрахункового періоду, до нарахування заробітної плати за відповідний місяць. Коли відповідальні особи повинні надати виконавчий лист до виконавчої служби?

У разі звільнення боржника виконавчий лист до виконавчої служби повертаєаться за загальним правилом, протягом трьох днів з дня звільнення.

Якщо після звільнення на наступний місяць платник аліментів отримав місячну премію, яка на нашому підприємстві нараховується на місяць пізніше, чи повинні утримуватися з цієї суми аліменти? Якщо так,то як це відобразити в звіті ? Чи повинні відповідальні особи надсилати до виконавчої служби листа-повідомлення?

2.12 Якщо платник аліментів після звільнення на наступний рік отримує 13 заробітну плату (премія за підсумками роботи за рік) за час роботи на підприємстві до моменту звільнення як дану ситуацію відобразити у звіті? Чи необхідно надсилати лист-повідомлення до виконавчої служби?

З цієї суми аліменти утримуватися повинні, але, відповідно до пункту 7.8 Інструкції № 512 окремий звіт подавати не потрібно.

Чи можна недоутриману суму зазначити у «Примітці» до Звіту

Якщо в одному з місяців з поважних причин невірно утримано суму аліментів, чи має право відповідальна особа за утримання аліментів в колонці «Примітка» вказувати різницю аліментів та провести коригування суми аліментів у наступному місяці?

Ні, у додатку 1 до Інструкції № 512 (у формі Звіту) закріплено, які суми та інформація можуть відображатися у «Примітці»., атому рекомендуємо відображати у Звіті реально утримані суми без позначок.

За які порушення виконавча служба може притягти до відповідальності

За які порушення представники виконавчої служби мають право застосувати до осіб, відповідальних за утримання аліментів, штрафні санкції? Який розмір штрафу може бути при виявлені порушень?

Відповідно до статті 188-13 «Невиконання законних вимог державного виконавця» Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця тягне за собою накладення штрафу від 20 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян вбо від 340 грн. до 1190 грн.

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, аліменти, звіт виконавцю, повернення виконавчого листа, мінімальні аліменти.
Keywords: Ukraine, alimony, report to the performer, the return of the writ, minimal alimony.
Ключевые слова: Украина, алименты, отчёт исполнителю, возвращение исполнительного листа, минимальные алименты.

Вам також має сподобатись...