Без категорії

Норов Г. Оскаржуємо державні закупівлі / Гліб Норов. // Головбух. – 2012. – №32 (799). – С. 34–35.

Нормативна база:

  1. КАСУ

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV

  1. Закон про держзакупівлі

Закон України від 01.06.2010 р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»

  1. Постанова № 733

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 28.07.2010 р. № 773

 

Попередниками держзакупівель були тендери. Які асоціації з цим явищем? Неприхована корупція, мільярдні відкати та, як результат, мільярдні збитки для держави (за оцінками експертів, бюджетні втрати становлять від 20 до 50 відсотків обсягів державних закупівель). Яким чином досягається такий розмір зловживань? Майже завжди шляхом порушень при проведенні державних закупівель. Добросовісні учасники відсікаються за формальними підставами або взагалі безпідставно, «наближені» фірми отримують значні замовлення. Можемо лише уявляти, які механізми та інтереси стоять за такими процедурами. Але як бути добросовісному учаснику, якщо він потрапив у таку ситуацію? Якщо Ви один з тих, хто все ж таки приймає участь у держзакупівлях та бореться за перемогу до кінця – ця стаття для Вас.

Як, куди та коли скаржитися стосовно процедури державних закупівель, які особливості, «підводні камені» оскарження існують, ми розповімо у цій статті.

Скаржимося до АМКУ

Відповідно до ст. 1 Закону про держзакупівлі органом оскарження є Антимонопольний комітет України. Для розгляду скарг у АМКУ сформована Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (далі – Колегія), до складу якої входять три державних уповноважених. Оскарження до АМКУ – це основний спосіб оскарження, навколо нього формується практика.

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель (суб’єктом оскарження). Це законодавче положення обумовлює певну невизначеність: з одного боку, воно було покликано знівелювати можливість тендерного рейдерства, що мало місце раніше, втім, ця мета досягнута не була, оскільки у Законі про держзакупівлі ми отримали досить розпливчасте формулювання, а тому особа, яка навіть не приймає участь у процедурі державної закупівлі, втім, довела порушення свого права чи законного інтересу, може подати скаргу.

Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити інформацію стосовно підстав оскарження та вимог скаржника.

До скарги додаються документи, що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника. Зазвичай це копії та/або оригінали документації конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів тощо.

Скарга подається не пізніше 14 днів з дня отримання повідомлення про відповідне рішення замовника або з дня, коли суб’єкту оскарження стало відомо про порушення його законних прав і інтересів, але до моменту укладення договору про закупівлю (скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються виключно у судовому порядку). Враховуючи імперативність строку для оскарження, рекомендуємо у скарзі окремим пунктом виділяти зазначення дати, коли скаржнику стало відомо про порушення (наприклад, «Днем, коли ТОВ «Стальбудплюс» стало відомо про ці порушення, є день отримання повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів (11.06.2011 р.)»), а до скарги додавати копію або оригінал документа, що це підтверджує – копію конверта з поштовим штемпелем, копію із штампом вхідного номера та дати тощо.

Відповідно до Постанови № 733 за подання скарги справляється плата у розмірі 5 тис. гривень – у разі оскарження процедури державної закупівлі товарів або послуг; 15 тис. гривень – у разі оскарження процедури державної закупівлі робіт. Особливу увагу слід приділити оформленню платіжного доручення або квитанції про сплату – на документі має бути відмітка кредитної установи такого змісту «Зараховано в дохід бюджету ___ грн. (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

Скарга може бути направлена поштою на адресу органу оскарження або подана особисто. Для подання скарги особисто слід вкинути її до ящику у холі Антимонопольного комітету України. Скарги, подані до органу оскарження до 15:00, будуть зареєстровані в день подачі скарги. Скарги, подані до органу оскарження після 15:00, будуть зареєстровані наступного робочого дня після подачі скарги. У день, коли реєструється Скарга, приймається Рішення щодо цієї Скарги – про прийняття до розгляду або залишення без розгляду.

Якщо Скарга прийнята до розгляду й призначена дата її розгляду – обов’язково слід звернути увагу на такий напис у кінці Рішення: «У разі скорочення терміну розгляду Скарги суб’єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги». Це не проста формальність! Ви маєте бути готові до того, що строк і дата будуть змінені досить несподіваним чином. На практиці мали випадок, коли о 16-00 Скаржник факсом отримав лист про те, що наступного дня об 11-00 відбудеться розгляд його скарги, хоча до попередньої дати розгляду було ще два тижні (Рішення № 403-р/пк-ск від 25.06.2011 р., яким скаргу прийнято до розгляду та призначено розгляд на 04.08.2011 р. та рішення № 491-р/пк-ск від 22.07.2011 р. за результатами  перенесеного розгляду цієї скарги). За таких умов не лише максимальна увага до засобів зв’язку скаржника, а й отримання контрольної інформації стосовно дати розгляду у АМКУ не будуть зайвими.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі (призупинення процедури може бути однією з вимог скаржника). У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

  • висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;
  • висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;
  • у разі коли скаргу не задоволено, – підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
  • у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, – зобов’язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

На практиці розгляд скарг майже завжди триває більше, ніж 30 днів (приклад – Рішення № 675-р/пк-ск від 16.09.2011 р., яким прийнято скаргу до розгляду та призначено розгляд на 26.10.2011 р. – через 40 днів!).

У день розгляду скарги відбувається засідання постійно діючої колегії, участь у якому, окрім державних уповноважених, приймають й інші службові особи АМКУ. Доповідач оголошує скаржника, замовника, їх представників та викладає суть скарги разом із встановленими колегією фактами, а також описом вчинених колегією для встановлення істини дій. Протягом доповіді члени колегії можуть ставити запитання як доповідачу, так і скаржнику чи представнику замовника. Розгляд скарги відбувається у формі обговорення, можливі багаторазові уточнення, аналіз та огляд документів. Після цього Колегія виносить рішення, яке у письмовому вигляді направляється суб’єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель. Майже неможливо отримати копію рішення після того, як примірник був надісланий поштою.

Оскарження результатів державних закупівель до АМКУ досить детально регламентоване, за задумом законодавця цей шлях оскарження має стати основним, але недоліком навіть для добросовісних учасників державних закупівель є досить висока плата за оскарження (хоча, в той же час, це є і захистом від штучних затягувань процедури), а також строк розгляду – місяць за законом, на практиці ще більше. Окрім цього, рішення виноситься протягом одного засідання, скаржник обмежений у можливості зібрати контраргументи та додаткові докази.

Позиваємося

Рішення замовника щодо звернення (скарги) учасника можуть бути оскаржені до суду (закон не встановлює виключну підсудність, отже, слід дійти висновку, що мається на увазі відповідний місцезнаходженню замовника окружний адміністративний суд), рішення органу оскарження можуть бути оскаржені виключно до Окружного адміністративного суду міста Києва. Строк позовної давності для оскарження становить 30 днів і поновленню він не підлягає.

Проблемним є питання оскарження результатів державних закупівель одразу до суду (без подання скарги до АМКУ). Сформувалася практика, за якою суди відмовляють у відкритті провадження у справі або закривають провадження у справі з мотивів того, що даний спір не належить розглядати в порядку адміністративного. Хоча, на наш погляд, обґрунтованою є думка стосовно того, що особливою процедурою державної закупівлі замовник наділений повноваженнями розпоряджатися державними коштами, а тому є іншим суб’єктом при здійсненні ним владних управлінських функцій відповідно до ст. 3 КАСУ, тобто є суб’єктом владних повноважень та підпадає під дію ст. 17 КАСУ (юрисдикція адміністративних судів).

На сьогодні практика розставила акценти й до суду можна оскаржити лише рішення Замовника стосовно звернення учасника або рішення органу оскарження (Колегії).

Висновки

У законодавстві України закладений досить прозорий та порівняно ефективний механізм оскарження результатів державних закупівель. Відкритим залишається питання реальної ефективності, специфіки та «непередбачених видатків» при оскарженні державних закупівель. Окрім того, сама процедура, її швидкоплинність та поверховість не додає шансів скаржникам, які апріорі у менш зручному становищі. Учасникам державних закупівель залишається озброїтися знаннями про можливі шляхи оскарження та використовувати їх залежно від обставин, оскільки силу складають правда плюс вміння її відстояти!

 

Гліб Норов

 

Ключові слова: Україна, державні закупівлі, пропозиція конкурсних торгів; предмет закупівлі, замовник, оскарження, суд, АМКУ.
Keywords: Ukraine, public purchase, procurement, offer competitive bidding, subject of purchase, customer, appeal, court, AMC.
Ключевые слова: Украина, государственные закупки, предложение конкурсных торгов, предмет закупки, заказчик, оспаривание, суд, АМКУ.

 

Вам також має сподобатись...